Prolýmbux «Mil Pasos»

Microguagua «Acoustic Solution»

FuRemol «+ Juguetes»

Atomic Sounde «Bounce»

Prou!!! «Extinció»

Àlex Mas «Al cel de l’infern»

La fura dels baus i Erizonte «¡Mierda de guerra!: Sonidos en el silencio (Música y Arte Sonoro a la obra de OPS)»

VVAA «Estrats»